AI & Architecture

Entrepreneurship Series #16

Wir laden herzlich zu unserer Entrepreneurship Series ein!
Thumb ticker xxl 20220310 entre architect 3

Organizers

Thumb ticker sm 20220420 schmaus julia 05
University of Tübingen

Speakers

Thumb ticker sm 20220504 diehl alex 01
Eyehl GmbH